Tag: ความมั่งคั่ง

ไม่มีใครร่ำรวยจากการหากินกับคนจน แต่เขาร่ำรวยจากการหากินกับพวกดารา, นักการเมือง, มหาเศรษฐี และคนดังที่มีชื่อเสียงต่างหาก เพราะคนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกแพง เมื่อต้องจ่ายเงินสัก เจ็ดแปดร้อยบาทเป็นค่ารักษาโรคทั่วไป แต่กลับเต็มใจที่จะควักเงิน สองสามแสนสำหรับเป็นค่าดูดไขมันหรือเสริมความงาม คุณจะมีชีวิตต่อไปอย่างไรได้ถ้าปราศจากความหวัง ผู้ประสบความทุกข์ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนยากจนเสมอไป แท้ที่จริงแล้ว คนยากจนจำนวนมากกลับมีความสุขมากกว่าคนร่ำรวยเสียอีก เพราะเขาพอใจในสิ่งที่เขามี แต่คนร่ำรวยกลับเป็นความทุกข์ด้วยปัญหาทางด้านร่างกาย, จิตใจ,และทางสังคม Photo by Larm Rmah on Unsplash ความสุขที่แท้จริงกลับมาจากความมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น Photo by Florencia Viadana on Unsplash คนส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถควบคุมความอยากได้อยากมี ยิ่งเรามีมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นอีก ยิ่งเราขุดหลุมลึกเท่าไหร่ เราก็ยิ่งจมลงไปในหลุมมากขึ้นเท่านั้น มากจนเราไปกราบไหว้บูชาความมั่งคั่ง ที่ตลกก็คือ เมื่อเราเรียนรู้ว่าเราจะตายอย่างไร นั่นแหละเราถึงจะเรียนรู้ว่าเราจะมีชีวิตอย่างไร Photo by Markus Spiske on Unsplash เอ๋ ตาโต #ความมั่งคั่ง cover post photo by John O Nolan on Unsplash